Certifikáty

Pôsobenie na trhu v oblasti zavedených činností v spoločnosti UNIMONT-VMS, rozširovanie jej pôsobnosti u stálych zákazníkov a rozširovanie okruhu o ďalších nových zákazníkov je predpokladom stability spoločnosti. Stabilita spoločnosti je najlepším predpokladom pre rozvoj materiálno - technickej úrovne a zabezpečovania vysokej kvalifikácie zamestnancov zo stabilizácie kádrov a poskytovania vzdelávacích aktivít a v neposlednom rade zabezpečovania všetkých oprávnených zmlúv za dojednaných podmienok zainteresovaných strán.


Ambíciou spoločnosti je jej zastabilizovanie na trhu poskytovaných služieb. Spoločnosť používa a má zavedené:

 

Certifikáty:

 

UniMont

Certifikát ISO STN EN 9001:2016

UniMont

Certifikát STN EN ISO 14001:2016

UniMont

Certifikát STN OHSAS 18001:2009

 

UniMont

Certifikát STN EN ISO
3834-2

UniMont

Certifikát ČSN EN 1090-2

UniMont

Certifikát EN13445 / EN 13480 / EN 12952 a smernice 2014/68/EU

 

Zvárači majú certifikáty - oprávnenia na zváranie podľa EN 287 a sú periodicky školení v určených intervaloch.

 

V našej spoločnosti používame nižšie uvedené spôsoby zvárania:

- 311 - zváranie kyslíkovo - acetylénovým plameňom (G),
- 111 - ručné oblúkové zváranie obalenou elektródou (E),
- 135 - oblúkové zváranie taviacou sa elektródou v aktívnom plyne (MAG),
- 141 - oblúkové zváranie volfrámovou elektródou v inertnom plyne (WIG, TIG).

 

Zároveň vykonávame nedeštruktívne skúšania zvarov podľa STN EN ISO 9712:2012:

- skúšanie kapilárnymi metódami PT2
- vizuálne kontroly VT2
- skúšanie ultrazvukom UTT, UT2
- skúšanie ultrazvukom RT2