Ocenenia

 

VÝZNAMNÝ EXPORTÉR SLOVENSKEJ REPUBLIKY

UNIMONT-VMSNaša spoločnosť UNIMONT - VMS bola za rok 2015 vyhodnotená ako VÝZNAMNÝ EXPORTÉR SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Hodnotenie exportujúcich podnikov v segmente MSP vykonalo Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s. Do hodnotenia zameraného na slovenské exportujúce podniky v segmente MSP vstúpilo len 6 254 podnikov zo 678 551 subjektov pôsobiacich na slovenskom trhu. Podiel podnikov spĺňajúcich kritériá hodnotenia predstavuje len 0,92%.


UNIMONT-VMS

 

SPOĽAHLIVÁ STROJÁRSKA FIRMA

UNIMONT-VMS


Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s. vyhodnotilo našu spoločnosť UNIMONT-VMS, s.r.o. ako Spoľahlivú strojársku firmu za rok 2015. Toto ocenenie sme získali vďaka dobrej finančnej kondícii a dobrej platobnej morálke. Z viac ako 29 000 strojárskych podnikov pôsobiacich na Slovensku vyhovelo kritériám finančne zdravého podniku iba 6,2% podnikov. Preto sme na toto ocenenie naozaj hrdí a týmto ďakujeme za spoluprácu našim zákazníkom aj obchodným partnerom.


UNIMONT-VMS