Oprávnenia

UniMont

Oprávnenie na montáž, rekonštrukcie,
opravy, údržby, odborné prehliadky
a odborné skúšky plynových zariadení

UniMont

Oprávnenie na montáž, rekonštrukcie,
opravy, údržby, odborné prehliadky
a odborné skúšky tlakových zariadení

UniMont

Oprávnenie na montáž, opravy,
údržby, odborné prehliadky
a odborné skúšky elektrických zariadení

 

UniMont

Oprávnenie na montáž, rekonštrukcie,
opravy, údržby, odborné prehliadky
a odborné skúšky plynových zariadení

UniMont

Oprávnenie na montáž, rekonštrukcie,
opravy, údržby, odborné prehliadky
a odborné skúšky zdvíhacích zariadení

UniMont

Oprávnenie na výrobu
zdvíhacích zariadení

 

 Pre svoju činnosť vlastní spoločnosť oprávnenia, a to:

- na montáž, rekonštrukcie, opravy, údržby, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení,
- na montáž, rekonštrukcie, opravy, údržby, odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení,
- na montáž, opravy, údržby, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení,
- na výrobu, montáž, rekonštrukcie, opravy, údržby, odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení.