Kvalita, tradícia
a flexibilita od roku 1989
Kvalita, tradícia
a flexibilita od roku 1989

Profil spoločnosti

Firma UNIMONT - VMS s.r.o. je dynamicky sa rozvíjajúcou strojárskou spoločnosťou, ktorá bola založená v roku 2002. Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je strojárska výroba ako aj montážne, zváračské a údržbárske práce v hutníckom a banskom priemysle. Výroba oceľových konštrukcií, strojárskych produktov ako aj údržba hutných a banských agregátov je precízna práca, ktorá si vyžaduje kvalitné tímy odborníkov, ktorými spoločnosť disponuje.
 

UNIMONT-VMS taktiež realizuje obrábanie kovov a opracovanie povrchu pred ich ďalším použitím v rôznych odvetviach priemyslu.  Povrchová úprava kovov tryskaním, práškovým lakovaním, ako aj lakovaním na mokro je samozrejmosťou. V kooperácii spoločnosť zabezpečuje galvanické zinkovanie ako aj žiarové zinkovanie ponorom.


UNIMONT-VMS distribuuje svoje služby a výrobky do hutníckeho, banského, energetického, stavebného a strojárskeho priemyslu.

UNIMONT-VMS sa zaoberá najmä výrobou oceľových dielov a oceľových konštrukcií z nelegovaných ocelí vrátane obrábania a lakovania s hmotnosťou 40 ton na jednotlivý výrobok.

Výrobný program je zameraný na:

 

UNIMONT-VMS, s.r.o. vznikla 04.02.2002 so zámerom využiť svoj potenciál zámočníctva v oblasti strojárstva v našom okrese, regióne a okolitých štátoch Európskej únie. Spoločnosť má vo svojom názve skratku VMS, čo znamená "Výroba - Montáž - Servis" teda skrátenú podobu obsahu širokého predmetu činnosti.

 

Tradícia strojárskej spoločnosti UNIMONT-VMS siaha do 70-tych rokov 20.storočia, kedy pôsobila pod názvom Agrostav š.p. Vranov nad Topľou. Koncom 80-tych rokov začala spoločnosť rozširovať potenciál svojej strojárskej výroby smerom na hutníctvo v oblasti opráv a údržby výrobných agregátov a to hlavne do bývalej VSŽ Košice.

 

Začiatkom 90-tych rokov spoločnosť prešla transformačno-reštrukturalizačným procesom. Rok 1997 predstavoval ďalšiu fázu transformačného procesu spoločnosti, ktorá svoj výrobný a montážny program reprezentovala pod názvom UNIMONT až do roku 2002, vtedy vzniká nová spoločnosť UNIMONT-VMS, s.r.o.

UniMont          UniMont

Výrobná činnosť spoločnosti sa sústreďuje najmä  na tieto oblasti: zámočníctvo a zámočnícke práce, kovovýroba, výroba oceľových konštrukcií pre stavebníctvo, výroba priemyselných oceľových konštrukcií, výroba nádrží, zásobníkov, cisterien a kontajnerov a ďalších výrobkov v spomenutom odvetví. Čo sa týka montážnej činnosti, tá je prevažne zameraná, tak ako bolo spomenuté, v hutníckom, strojárskom a stavebnom priemysle. Spoločnosť sa špecializuje najmä na zámočnícke práce, zváračské práce, údržbárske a montážne práce, ktoré realizuje komplexne od technického riešenia, cez prípravu a kompletizáciu zákazky, až po odovzdanie stavby objednávateľovi.

 

UNIMONT-VMS zdôrazňuje zvyšovanie kvality výrobkov a práce, takisto sa snaží zlepšovať podmienky pre svojich zamestnancov, aby boli schopní plniť kvalitu produktov výrobkov a vychádzať v ústrety našim zákazníkom.