Kvalita, tradícia
a flexibilita od roku 1989
Kvalita, tradícia
a flexibilita od roku 1989

História spoločnosti

Na začiatku histórie spoločnosti UNIMONT-VMS bola malá výrobná hala s dvoma žeriavmi a základným zámočníckym vybavením. Prvými výrobkami boli rôzne oceľové konštrukcie bez opracovania. Výroba zámočníckych výrobkov a oceľových konštrukcií bola zameraná predovšetkým na požiadavky spoločnosti VSŽ Košice. Druhá a tretia výrobná hala boli odkúpené a zrekonštruované v 2012. Do hál bola inštalovaná ďalšia zváracia technika a obrábacie stroje potrebné na výrobu a uspokojenie požiadaviek našich zákazníkov.

 

V ďalších rokoch došlo k orientácii na ďalších tuzemských, ale aj zahraničných zákazníkov, najmä nemeckých a českých. To znamenalo zmenu nárokov na výrobky a technologické požiadavky. Prostredie svetovej hospodárskej konjunktúry a dostatočné zdroje z realizovaných zákaziek, umožnili investície do nových technológií a kúpu ďalších dvoch výrobných hál.

 

Priebežne sme investovali do zváracej techniky, obrábacích strojov, sústruhov a ďalšieho vybavenia pre výrobu. Okrem výrobných technológií sme investovali aj do mostových žeriavov s nosnosťou 25 ton. V rokoch 2012 - 2014 tak došlo k rýchlemu rozvoju spoločnosti UNIMONT-VMS.

 

V súčasnej dobe je UNIMONT-VMS modernou zámočnícko-strojárskou firmou, schopnou plniť náročné požiadavky zákazníkov predovšetkým z hľadiska kvality a termínov.

 

Na realizáciu zámerov a poskytovanie služieb má spoločnosť UNIMONT-VMS k dispozícii viac ako 120 spoľahlivých profesionálnych pracovníkov. Skúsený tím technikov a inžinierov vedie vývoj od jednoduchého výrobku až k celkovému riešeniu projektov.

 

Slovenský kapitál s jediným majiteľom zaistí rýchle rozhodovanie pri riešení neštandardných projektov našich zákazníkov. Finančná stabilita spoločnosti umožňuje investície do nových výrobných hál, moderných technológií, zváracej techniky, obrábacích strojov, ktoré urýchľujú a zlepšujú kvalitu výroby, vrátane pravidelných školení  personálu.