Kvalita, tradícia
a flexibilita od roku 1989
Kvalita, tradícia
a flexibilita od roku 1989

Politika kvality

UniMontIdent.č.:
PoIMS 01 -UN/01

 

 

Strategickým zámerom spoločnosti UNIMONT – VMS, s.r.o. je zabezpečovať výrobu, montáž a servis v zavedených činnostiach vo vysokej kvalite pre stále sa rozširujúci okruh zákazníkov. Manažment spoločnosti si uvedomuje, že realizácia týchto činností môže mať negatívny vplyv na kvalitu životného prostredia, ktorý je potrebné minimalizovať. Popri tejto starostlivosti je základnou snahou vedenia spoločnosti vytvárať spoľahlivý systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Pre dosiahnutie týchto zámerov spoločnosť UNIMONT – VMS, s.r.o. plánuje nasledovné:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabezpečenie týchto zámerov spoločnosť UNIMONT-VMS, s.r.o. podporí primeraným podielom investícií zo zisku, filozofiou partnerstva s dodávateľmi aj zákazníkmi.

S touto politikou je nutné oboznámiť všetkých zamestnancov a podávať ju vhodnou formou svojmu podnikateľskému okoliu.

 

Andrej Ihnát

Riaditeľ spoločnosti UNIMONT – VMS, s.r.o.

 

Dlhé Klčovo 07. 06. 2010