OPRAVY, MONTÁŽ a ÚDRŽBA

Realizované stavby investičného charakteru v U. S. Steel Košice, s.r.o. (predtým VSŽ, a.s.):


Rok 2009

- Na tejto sekcii prebieha aktualizácia údajov. Všetky informácie Vám radi poskytneme tu.


Rok 2008

- Demontáž a montáž klobúka a dymníka KK4 a KK5
- Demontáž pracoviska sušenia MP č.3


Rok 2007

- Oprava hubice sekundárneho odsávania
- Oprava OK strechy konvertorovej haly B-C, stĺp 5-6 na OC II.
- Likvidácia technologických časti zariadení PLČ na OC I.
- Plošina na manipuláciu s prípravkom na prenos oporných valcov na 2st.
- Výroba a montáž bezpečnostných plošín č.1, 2, 3, 4, 5 na Tva (stavba č.800172)


Rok 2006

- PS 426 - Zavážanie syntetickou troskou - K 3 - stavba č.1216BN - Odprášenie OC1
- Stavba č.1225CY - Rozšírenie energetických kapacít DZ Zušľachťovne
- Opravy OK na DZ Expedícia
- Stavba č.1226BN - Automatické nastavenie šírky na ZPO
- Stavba č.1227BN - Zvýšenie kvality a výťažku ocele ZPO1, ZPO2
- Stavba č.3402BN - Rýchlospojky pre kyslíkové trysky OC2
- Stavba č.1225 CY – Montáž technologických častí pozinkovacej linky č.3 – montáž pece s radiačnými trubicami
- Opravy OK na DZ Hutnícka druhovýroba
- Demontáž konvertorovej nádoby č.2 na OC1
- Opravy OK na DZ Vysoké pece


Rok 2005

- PS 409 - Zavážanie syntetickou troskou - K 1 - stavba č.1216BN - Odprášenie OC1
- PS312 - Rekonštrukcia OK pri E11 - stavba č.1216BN - Odprášenie OC1
- SO konvertorovej nádoby K-4
- KK5 - oprava a výmena ložiska
- KK5 - výmena klobúka
- KK4 - výmena klobúka
- Oprava plynojemu 50 000 m³
- PS 425.1 Filtrácia priemyselnej vody pre KK1, KK3
- PJ 101.6.14 Ochrana kabíny, PJ 201.6.4 Stena v rade „E"


Rok 2004

- Oprava konvertorovej nádoby K-4 a K-5
- Oprava vstupnej časti plynočistiarne konvertorovej linky č.4 a č.5
- Demontáž konvertorovej nádoby č.1 - v rámci stavby č.1216BN - Odprášenie OC1
- Stavba č.1161ZA - Odprášenie hút DZ OC - I. etapa


Rok 2003

- Oprava K4 - výmena dymníka + prípravné práce
- KK2 - oprava ložiska
- SO KK3 + prípravné práce
- SO KK4 + prípravné práce
- Dodávka a montáž technológie pre vákuovacie zariadenie v Oc1 - stavba 9259ZN
- Výroba a montáž komína PLC - č.v. 903-28-01-216


Rok 2002

- Stredná oprava Spekaného pásu č.1, 2 a 3 na DZ Studená valcovňa
- Stredná oprava kyslíkového konvertoru KK-5
- Stavba 9259ZN - Úprava plošiny čerpacej stanice v hale ZPO2 - technologické OK
- Stredná oprava TSP 1700 Teplá valcovňa
- Stavba 9259ZN - Rozvody plynov na Oc1
- Výmena poškodeného klobúka na KK-4, oprava vstupnej časti PLC KK-5
- Stavba 9259ZN - Technologické OK (CPS 12.4) ; Prevádzkové potrubie (CPS 12.6)
- Stredná oprava KK-2
- Oprava VKB č.1 a č.3
- Stredná oprava ZPO č.1 a č.2


Rok 2001

- Stavba 1089ZN - Prechodový stav Oc1 - Beztroskový odpich
- Stavba 800 019ZN - Modernizácia technologickej časti (Vodorovný ohrev H1,2,3,4) - ZPO II.
- Stavba 9259ZN - Vákuovanie ocelí v Oc1 (Opravovňa hrdiel, potrubné rozvody)
- Stavba 1202BN - Riadenie šrotu (PS23 - Rozvod kyslíka a zemného plynu)
- Stavba 9332ZO - Regulácia a meranie Narážacej pece č.1 (potrubné rozvody)
- Výmena poškodeného klobúka kyslíkového konvertora KK-5 (havarijný stav)


Rok 2000

- GO Plynočistiarne KK4 Oc2
- Prísun šrotu cez odlievaciu halu č.1 na DZ Oc1
- GO Plynojemu vysokopecného plynu s objemom 300 000 m3

- GO Plynočistiarne na konvertoroch Oc2 v rokoch 1996, 1998- Výroba, montáž a demontáž kolektora plynu pri ZS na DZ Teplá valcovňa v roku 1996
- Výroba, montáž a demontáž kolektora plynu pri ZS na DZ Teplá valcovňa v roku 1996
- GO Plynojemu s objemom 50 000 m3 v roku 1997
- Výmena potrubia zmesného plynu NL na DZ Teplá valcovňa v roku 1999

 

REFERENCIE - OPRAVY, MONTÁŽ, SERVIS

Realizované stavby investičného charakteru mimo U. S. Steel Košice, s.r.o.:

- Montáž oceľových síl a OK cca 100 t Alas Slovakia, s.r.o. Sološnica (KURZ SILOSYSTEME Wilhelm Kurz&Söhne GmbH Co. KG)

- Oprava, montáž a servis kužeľového drviča H3800 (Východoslovenské kameňolomy, a.s.)

- Demontáž, montáž a výroba steny a lávky bunkra (VSK Mineral s.r.o.)

- Montážne práce EFP a EVP v Zeocem a.s. Bystré (ZVVZ Enven Engineering a.s., SR)

- Výmena hrubotriediča na primárnej drviacej linke a výmena podávača na sekundárnej drviacej linke (VSK Mineral s.r.o.)