Konštrukčná činnosť


Jednoúčelové stroje

Návrh a konštrukcia jednoúčelových strojov podľa požiadaviek zákazníka


Pásové dopravníky

Návrh a konštrukcia pásových dopravníkov v súlade s normou STN 26 3102 a DIN 22 101. Vyhotovenie technickej dokumentácie


Šalovacie dielce pre tunely

Návrh a konštrukcia šalovacích dielcov prestavbu tunelov
Jednoúčelové stroje a zariadenia pre stavbu tunelov

 

Tlakové nádoby

Návrh a konštrukcia tlakových nádob a nádrží podľa STN 69 0010, AD Merkblätt 2000 a EN 13445
 

Filtre a dymovody

Konštrukcia Elektrofiltrov, potrubných kanálov, absorbérov, plošín, schodíšť, zábradlí
 

Stroje a zariadenia

Miešacie zariadenia  – návrh a konštrukcia kompletných zariadení na výrobu betónu
Skladovanie, zásobníky – sila pre skladovanie sypkých meteriálov všetkých typov
Viackomorové silá (veže, kruhové, hranaté, radové zásobníky), cementové silá       

 

UniMont      UniMont

 

K NAŠEJ KONŠTRUKČNEJ ČINNOSTI  VYUŽÍVAME:

 

V rámci subdodávateľskej spolupráce využívame taktiež: