Montáž

V našich výrobných halách prebieha montáž produktov našej výroby a dielov vysústružených a opracovaných podľa technickej dokumentácie zákazníka pomocu mostových žeriavov, zvárania a ďalších techník. V rámci montáže zabezpečujeme finálnu povrchovú úpravu konštrukcií, agregátov a rôznych zariadení.

 

Hotové výrobky sú otestované a po dôkladnej kontrole premiestnené na miesto dodania, kde je spustená najprv skúšobná prevádzka. Na zariadenia montované našou spoločnosťou poskytujeme záruku a zabezpečujeme údržbu zariadení.

 

UniMont        UniMont