Odborné prehliadky

Odborné prehliadky vykonávame priamo na zariadeniach zákazníka. Ide o prehliadky stavu zariadení z našej strojníckej výroby kvalifikovanými technikmi. Prehliadky sú vykonávané pre včasnú identifikáciu možných porúch zariadení, pre predchádzanie dlhodobejším odstávkam zariadení, časovým a finančným stratám vo výrobe.

 

 

UniMont       UniMont