Servis

Výroba, montáž, servis a údržba sú hlavnými predmetmi podnikania spoločnosti, čo zdôrazňuje aj ich zahrnutie v názve spoločnosti v podobe skratky VMS. Servis a údržba dodaných zariadení je kľúčovou činnosťou pre správnu a spoľahlivú funkčnosť zariadení, konštrukcií, nádrží, zvarencov, agregátov, zámočníckych produktov a ďalších.

 

Naši pracovníci sú schopní v prípade havarijných opráv technologických zariadení operatívne zasiahnuť.

 

UniMont       UniMont