Výroba

Ponúkame komplexné služby v strojárskej výrobe a v oblasti spracovania kovov - zámočnícke práce, strojné obrábanie kovov a výrobu zváraných dielov pre externých zákazníkov podľa technickej dokumentácie. Strojársky program zahŕňa aj výrobu oceľových konštrukcií pre priemysel a stavebníctvo, akými sú napríklad nosné konštrukcie rôznych zariadení, plošiny, lávky a ostatné zámočnícke prvky. Vybavenie dielní a hál umožňuje výrobu zložitých a ťažkých konštrukcií do 200 ton.

 

Výrobná plocha o rozlohe viac ako 10 000m2, ktorá je vybavená mostovými žeriavmi s nosnosťou 40 ton, zaisťuje dostatočné výrobné kapacity.  

 

UNIMONT-VMS spracuje mesačne približne 250 ton hutného materiálu a vyrobí z nich rôzne oceľové konštrukcie, zvarence a nádrže, ale aj technologické časti strojov a zariadení.

 

UniMont      UniMont