Oceľové konštrukcie

UNIMONT-VMS dodáva oceľové konštrukcie pre rôznych dodávateľov a rôzne priemyselné odvetvia. Oceľové konštrukcie vyrobené zo zvarencov a ošetrené ochrannými nátermi, sú používané zvyčajne na účely nosných konštrukcií výrobných hál a skladových hál, ako konštrukcie železničných, diaľničných mostov, nosné konštrukcie zariadení, či lávky.

 

Oceľové konštrukcie majú široké využitie a vyžadujú kvalitnú zámočnícku a zváračskú prácu.