Strojárenský priemysel

Strojárenský priemysel vo veľkej miere využíva zariadenia vyrábané pomocou zámočníckej práce a zváračskej práce, preto je veľká časť našich zákazníkov práve z tohto priemyselného odvetvia. Pre strojársky priemysel UNIMONT-VMS dodáva aj montované haly pre priemyselnú výrobu.

 

Najčastejšie pre strojnícke firmy vyrábame: