Všeobecné vyhlásenie

Prevádzkovateľom webovej stránky www.unimont-vms.sk je:

UNIMONT-VMS, s.r.o.
Dlhé Klčovo 307
SK - 094 13 Dlhé Klčovo
Slovensko

IČO: 36 478 067
DIČ: SK2020001665
IČ DPH: SK2020001665


Táto stránka bola vyvinutá pre potreby spoločnosti UNIMONT-VMS, s.r.o.. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. Spoločnosť UNIMONT-VMS, s.r.o. zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje, a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

Spoločnosť UNIMONT-VMS, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a ďalším súvisiacim ustanoveniam a sú vlastníctvom spoločnosti UNIMONT-VMS, s.r.o. alebo tretích strán zmluvne viazaných so spoločnosťou UNIMONT-VMS, s.r.o.. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom spoločnosti UNIMONT-VMS, s.r.o..

Všetky osobné údaje získava spoločnosť UNIMONT-VMS, s.r.o. od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala (kontakt, dopyt, otázky a odpovede) a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.